Znajdziemy rozwiązanie.

Usługi doradztwa prawno-ekonomicznego dla firm w skomplikowanej sytuacji finansowej

Nasze usługi

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Pełnimy funkcję nadzorcy układu w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych. W tym trybie klient uzyskuje natychmiastową ochronę przed wierzycielami bez decyzji Sądu. Przygotowujemy listy wierzytelności i propozycje układowe. Negocjujemy z wierzycielami. Przygotowujemy wnioski o zatwierdzenie układu.

Pozyskiwanie funduszy

Pomagamy klientom w pozyskaniu zewnętrznego finansowania . Aktywnie poszukujemy inwestorów lub możliwych do wykorzystania instrumentów finansowych. Doradzamy w zakresie pomocy publicznej. Przygotowujemy testy prywatnego wierzyciela i prywatnego inwestora.

Plany restrukturyzacyjne

Pomagamy opracować plany restrukturyzacyjne, w których wraz z klientem ustalamy faktyczne przyczyny kryzysu oraz środki restrukturyzacyjne, czyli możliwe do podjęcia działania, które mają doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej i organizacyjnej w firmie. Poprzedzamy to wnikliwymi analizami prawnymi i ekonomicznymi. Najważniejszy jest dobry plan.
Dowiedz się więcej

Reprezentacja w postępowaniu

Aktywnie wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego - zarówno w relacjach z sądem jak również innymi jego uczestnikami. Pomagamy tworzyć rady wierzycieli. Pełnimy funkcję nadzorcy lub zarządcy sądowego w postępowaniu (za zgodą co najmniej 30% wierzycieli).

Negocjacje

Doradzamy w zakresie przygotowania oraz opiniujemy propozycje układowe, określające zasady spłaty zaległych zobowiązań. Prowadzimy negocjacje pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Pomagamy wypracować kompromis oparty na uczciwych i korzystnych dla obu stron zasadach.

Wnioski restrukturyzacyjne

Wnioski restrukturyzacyjne Przygotowujemy kompleksowe wnioski o restrukturyzację wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Doradzamy w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, najlepiej dostosowanego do potrzeb i sytuacji klienta. Aktywnie uczestniczymy w kompletowaniu dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku. Doradzamy i wyjaśniamy.
Dowiedz się więcej

Zespół

Jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem i wspólnikiem zarządzającym w kancelarii prawnej Czyżewski Nowojski Ostaszewski.

Krzysztof Czyżewski

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY, ADWOKAT

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i adwokat. Wspólnik zarządzający w kancelarii prawnej Czyżewski Nowojski Ostaszewski.

Marcin Nowojski

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY, ADWOKAT

Od 2004 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i biznesowego.

Maciej Ciołek

DORADCA FINANSOWY, DR NAUK EKONOMICZNYCH, ADIUNKT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Szymon Lipiecki

APLIKANT RADCOWSKI

Kontakt

CNO RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Biuro Poznań

Święty Marcin 25 / 7

607 077 705

k.czyzewski@cno-legal.pl

Biuro Warszawa

ul. Skierniewicka 10A

607 077 705

k.czyzewski@cno-legal.pl